Lebeční indexy jsou ukazateli poměrů základních rozměrů na lidské lebce, zvláště třech rozměrů: délky, šířky a výšky. Index délkošířkový se stanoví vypočtením zlomku: stonásobná šířka lebky, lomená její délkou. Index délkovýškový se vypočte ze zlomku: stonásobná výškalebky, lomenájejí délkou. Podle velikosti indexu délkošířkového se v antropologii rozlišují tyto základní tvary lebečné:

(Celý příspěvek…)

Reklamy