Lebeční indexy jsou ukazateli poměrů základních rozměrů na lidské lebce, zvláště třech rozměrů: délky, šířky a výšky. Index délkošířkový se stanoví vypočtením zlomku: stonásobná šířka lebky, lomená její délkou. Index délkovýškový se vypočte ze zlomku: stonásobná výškalebky, lomenájejí délkou. Podle velikosti indexu délkošířkového se v antropologii rozlišují tyto základní tvary lebečné:

hyperdolichocefalie s indexem od……………x – 69,9
dolichocefalie………………………………….70 – 74,9
mesocefalie…………………………………….75 – 79,9
brachycefalie………………………………….80 – 84,9
hyperbrachycefalie……………………………85 – x

Toto rozhraničení indexů je konvenční, dohodou stanovené, v převaze se užívá hlavně třech rozlišovacích tvarů: dolichocefalie, mesocefalie a brachycefalie. (Místo výrazů „dolichocefalie“ atd. se užívá v novější době hojněji správnějších výrazů „dolichokranie“ atd.) Při měření na živých (zde jsou na místě výrazy s příponou „-cefalie“) se přidává podle Czekanowského k délce a šířce 7 mm. Lebeční index je znakem dědičným, hodícím se pro plemennou klasifikaci spolu s ostatními znaky plemennými. Také indexu délkovýškového se užívá (ovšem kriticky) při plemenném třídění. Podle velikosti tohoto indexu se rozlišují lebky takto:

chamaecefální s indexem od……………x – 69,9
orthocefální…………………………….70 – 74,9
hypsicefální…………………………….75 – x

Na lebce bez spodiny lebeční (např. neandertálské) se stanoví jen kalotová výška (v.h.). Indexy ovšem nemohou samy určiti tvar lebky, proto se užívá též metod popisných (cranioskopie v.h.).

Reklamy