Září 2006


Esejista a romanopisec Ernst Jünger se narodil v Heidelbergu v roce 1895. Byl nasazen ve světové válce jako důstojník a své vzpomínky shrnul v knize In Stahlgewittern (Ocelová bouře), která vyšla v roce 1920.

(Celý příspěvek…)

Reklamy

Lebeční indexy jsou ukazateli poměrů základních rozměrů na lidské lebce, zvláště třech rozměrů: délky, šířky a výšky. Index délkošířkový se stanoví vypočtením zlomku: stonásobná šířka lebky, lomená její délkou. Index délkovýškový se vypočte ze zlomku: stonásobná výškalebky, lomenájejí délkou. Podle velikosti indexu délkošířkového se v antropologii rozlišují tyto základní tvary lebečné:

(Celý příspěvek…)

Von Thronstahl se podílel na kompilacích věnovaných Leni Riefenstahlové, Juliu Evolovi, Josefu Thorakovi, Codreanovi, Hermannu Hendrichovi, a také Arno Brekerovi. Ale kdo jsou vaši oblíbení spisovatelé, umělci, filozofové? Které historické osoby vás inspirovaly?

(Celý příspěvek…)

Má tvá vaše muzika nějaké ideologické poselství?

Nevkládám žádná poselství do své hudby. Neříkám lidem co si mají myslet nebo co mají dělat. Myslím že Der Blutharsch je v Evropě velmi kontroverzní. Lidé si myslí že jsme nacisté, bla, bla, bla, ale já nikomu nepřikazuji co si má myslet a cítit. Mohou si vybrat svým vlastním srdcem, nikomu neříkám co je správné a co špatné, lidé se mohou rozhodnout sami. Takže toto je můj vzkaz: “myslete podle sebe, dělejte svá vlastní rozhodnutí, něvěřte nikomu, kdo vám říká co si máte myslet nebo dělat”.

(Celý příspěvek…)

(úryvky z knihy Julia Evoly)

Níže uvádíme výňatky z Evolovy knihy ‚Imperialismo Pagano‘ a její německé verze ‚Heidnischer Imperialismus‘. První kapitola má v obou vydáních stejný název: ‚My antievropané‘. Je rozdělena do různých pododdílů: v obou verzích se první pododdíl nazývá ‚Evropská dekadence‘, a části, které jsou v německé verzi vyškrtnuty, jsou zde označeny kurzívou, části k německé verzi přidané jsou označeny tučně a odlišnosti jsou označeny v závorkách (v textu, z něhož tento český překlad vychází, se žádné pasáže psané kurzívou ani tučně neobjevují – pozn. překl.). Druhý pododdíl se v originálu nazývá ‚Fašismus jako antievropa‘ a v německém vydání ‚Nový symbol‘; zde je odlišností mnoho a jsou tak významné, že uvádíme obě verze.

(Celý příspěvek…)

Potřeba nezávislé evropské jednoty
Evropa potřebuje znovu získat sebeurčení, jež bude prosto všech forem cizího vlivu. Evropský lid se bude muset společně postavit na svou obranu před cizí intervencí. Evropské národy mají odlišné, přesto úzce spřízněné kultury. Kulturní identita obohacuje a dává smysl životům jedinců i společenství.

(Celý příspěvek…)

Irmin

Judaismus je stejně jako křesťanství monoteistické náboženství, ale na rozdíl od křesťanství je také vírou jednoho lidu, vymezeného rasově a vyvoleného Jehovou jakožto neobyčejný lid, odlišný od ostatních (Pátá kniha Mojžíšova 7:1-6).

(Celý příspěvek…)

Další stránka »