Společenství Nová Evropa bylo založeno v září 2006 na území České republiky a spadá do organizace New Right (Nová pravice). Hledáme muže a ženy z různého intelektuálního, kulturního a esoterického prostředí. Stojíme v silné opozici vůči liberalismu, demokracii a rovnostářství a usilujeme o obnovení hodnot a principů, které smetla velká ničivá korosivní tsunami moderního světa. New Right se nadšeně angažuje v těchto oblastech:

* PŮVODNÍ TRADICE (Julius Evola, Rene Guenon, Mircea Eliade, Miguel Serrano)
* REVOLUČNÍ KONZERVATISMUS (Arthur Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Ernst Niekisch, Ernst Salomon, Ernst Junger, bratři Strasserové)
* NOUVELLE DROIT (Alain De Benoist, Guillaume Faye, Robert Steuckers, Pierre Krebs, Michael Walker, Tomislav Sunic)
* EURASIANISMUS (Alexander Dugin, Jean Parvulesco).

New Right pořádá přednášky v Londýně a vydává metapolitický magazín s názvem New Imperium (Nové imperium).

© Nová Evropa, 2006